Rerefenser

Här visas fotografier från arbeten, både pågående och avslutade, som utförts av Chennet Bygg & Kakel. Det är lätt att prata om hur bra vi är, men endast du kan avgöra om det finns fog för vår yrkesstolthet.

Harrvägen 2014

Pågående bygge i lösvirke där väggar byggts liggande och lyftes på plats tillsammans med takstolarna med lyftkran.

Harrvägen 2014

Se alla fotografier

Högbäcken 3

Klicka för att se fotografier från Högbäcken 3

Se alla fotografier

Invändig renovering Hovärksvägen G1

IMG_5358.jpg

Se alla fotografier

Badrum Hästhoven

IMG_3949.jpg

Se alla fotografier

Högbäcken 21

IMG_3928.jpg

Se alla fotografier

 Andelshus N1

IMG_0628.jpg

Se alla fotografier

 Andelshus 34

IMG_0541.jpg

Se alla fotografier

Äldre fotografier

Här finns samtliga referenser till och med 2012 som utförts av Chennet Bygg och Kakel AB.