Certifieringar

Chennet Bygg & Kakel AB har Våtrumsbehörighet för kakel och klinker. Det innebär att företaget har genomgått certifiering för plattsättningsarbeten i hygienutrymmen inom bostäder och liknande.

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i PERs Branschregler krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Behörighet innebär att:

  • Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • Personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • Företaget ansökt om behörighet och har registrerats.

Läs mer på Byggkeramikrådets hemsida.