Varianthus

Varianthus 1

Chennet Bygg & Kakel är agent för Varianthus, från Bredhälla i Småland. Varianthus tillverkar allt ifrån små tillbyggnader till fritidshus och villor. Varianthus produkter håller en mycket hög standard och är prisvärda.

Byggsatserna levereras i monteringsfärdiga block där fönster och dörrar sitter på plats. Tack vare detta får man ett tätt hus på några dagar och minimerar risken för fuktskador. Kvalitetsvitvaror från Bosch ingår liksom köksutrustning från Myresjökök.

Film om Chennet Bygg & Kakels montering av ett Varianthus


Hos Varianthus har Du som kund stora möjligheter att själv utforma och påverka Ditt hus både exteriört o interiört.

Varianthus fritidshus finns i följande modeller:

Kontakta Chennet Landström för ytterligare information: 070-5359821.

Leveransbeskrivning Varianthus

ElementBeskrivning
TÄTNINGTätningslist
MARKBJÄLKLAG/GOLV PÅ MARKGolvbeläggning eklamell 3-stav, i samtliga torra utrymmen.
MELLANBJÄLKLAG22 golvspånskiva.
Monteringsfärdiga bjälkar c 600
Material för krysskolvning
45 mineralullsisolering
Ej diffusionstät säkerhetsfolie
28x70 glespanel c 300
13 gipsskivor
INNERTAK 1-PLANSHUS400 mineralullsisolering lösull, material till gångbrygga
Underram i takstol c 1200
Diffusionstät säkerhetsfolie
28x70 glespanel c 300
13 gipsskivor
SNEDTAK/INNTERTAKLuftspalt mot yttertak
290 mineralullsisolering –lösull, mellan högben/takbjälkar
0,20 plastfolie
28x70 glespanel c 300
13 gipsskivor
YTTERVÄGGAR VÅNINGSPLANMonteringsfärdiga storblock, med följande normalt monterat/påspikat
Fönster och dörrar (Större fönster, runda inåtgående fönster, skjutdörrspartier och tillhörande glas etc. levereras för montering på byggplatsen)
Utvändig liggande träpanel i omfattning enligt ritning.
Utvändiga foder och omfattningar till monterade fönster och dörrar vid påspikad panel.
Freshventilgaller.

Utvändig liggande faspanel i omfattning enligt ritning.
28 spikregel c 600
3 träfiberremsa för luftning
9 utegips
145 regelverk
145 mineralull
0,20 plastfolie
45 regelverk
45 isolering
13 gips
I bad och wc/dusch byts invändiga skivor till godkänd våtrumsskiva enligt gällande branschregler.
Kompletteringar som levereras löst;
Invändiga skivor
Invändiga gipssmygar till fönster och dörrar
Knutbrädor och skarvbrädor, panel vid blockskarvar etc. som ej kan spikas på fabrik
YTTERVÄGGAR – GAVELSPETSARInredd del :
Lika ytterväggar våningsplan

Oinredd del:
Träpanel lika yttervägg våningsplan
28 spikreglar c 600
3 träfiberremsa för luftning
9 utegips
Regelverk eller gaveltakstol
BÄRANDE INNERVÄGGARMonteringsfärdiga storblock med gips monterad en sida
13 gips
45x95 regelverk, alt 45x120 regelverk c 450
45 mineralull
13 gips
I bad och wc/dusch byts invändig skiva till godkänd våtrumsskiva enligt gällande branschregler.
EJ BÄRANDE INNERVÄGGAR13 gips
45x70 reglar c 450, grovkapade stolpar
45 mineralull
13 gips
I bad och wc/dusch byts invändig skiva till godkänd våtrumsskiva enligt gällande branschregler.
STÖDBENSVÄGGAR13 gips
28x70 glespanel c 300
YTTERTAKMonteringsfärdiga takåsar/takstolar
17 råspont
Underlagspapp
25x38 strö- och tegelläkt
Tvåkupiga ytbehandlade betongtakpannor, svarta, grå, röda eller tegelröda, fabrikat Benders typ Palema
Nock inkl. nocktätning med ventilation
Luftningspanna för avloppsventilation
Vindskivor sammanspikade i hela längder
Nockbrädor, hängbrädor och takfotsinklädnad i fallande längder
Insektsnät till ventilationsspringor
FÖNSTERFabrikat NorDan vitmålade med 3-glas isolerglas, energi
Spanjolettlåsning, barnsäkerhetsspärr och trycke enl. leverantörens standard
Öppningsbara utåtgående vridfönster samt fasta fönster enl. ritning
Löstagbar spröjs om ritning så visar. Råglas till bad, wc och dusch
FÖNSTERDÖRRARFabrikat NorDan vitmålade 3-glas isolerglas, energi
Spanjolettlåsning, fönsterbroms och trycke invändigt enl. leverantörens standard
Invändigt handtag samt invändig cylinder med samlåsning till fönsterdörrar i markplan
Löstagbar spröjs om ritning så visar.
YTTERDÖRRVitmålad entrédörr, fabrikat Dooria, typ Malung 2500, 2510 alt 2514.
Isolerglasruta med glas enl. leverantörens standard.
Trycke, fabrikat Dooria, typ Verona, F1 aluminium silver
Cylinder
Justerbar dörrbroms
INNERDÖRRARVita släta innerdörrar med obehandlade karmar för målning
Tröskelplatta, till våtutrymme tröskel med plats för uppvikt golvmatta
Trycken fabrikat Dooria Typ Roissy F1,aluminium silver
TAKLUCKAVitmålad isolerad taklucka med stege
SKÅPSNICKERIER I KÖKFabrikat Myresjökök, vita skåpstommar vita släta luckor
Överskåp till kyl/sval och frys
Stödben och målade socklar
Bänkskivor i laminat med rak framkant
Ljusramplist
Handtag
GARDEROBERFabrikat Myresjökök, vita skåpstommar i fullhöjd
Släta vitmålade luckor
Vitmålade socklar, stödben i tvätt/groventré
Handtag
INVÄNDIGA TRAPPOR OCH RÄCKEN/SPALJÉERFabrikat Snickarlaget, vitmålad lofttrappa, med vitmålat räcke och barriär.
FÖNSTERBÄNKARFönsterbänkar i vitmålad MDF
GOLVBELÄGGNING TILL ALLA TORRA UTRYMMEN14 eklamell natur 3-stav och golvfoam
0,20 plastfolie under golvfoam vid golvvärme och vid markbjälklag
UTVÄNDIGA FODER28x120 grundbehandlade foder omkring dörrar och fönster.
28x170 + 28x145 grundbehandlade knutbrädor.
INVÄNDIGT FODER O LISTVERK12x56 obehandlad golvlist
12x56 obehandlade inner-och ytterdörrsfoder
Gipsade fönstersmygar
HUSHÅLLSMASKINER, VITAFabrikat Bosch
Spis HCE 422120V
Fläkt DHU30SFSK
Kyl/frys KGS36X11
Diskmaskin SMU50E12SK
Tvättmaskin WAA24163SN
Torkskåp B1TXC0000A
VENTILATIONFresh 90 ventiler, spirorör, isolering, Pax-fläkt(fläktar).
BRANDVARNAREEn brandvarnare per våning
WC/DUSCH och/eller BADWc-stol standard golv vit, fabrikat Gustavsberg 7763076
Tvättställ , fabrikat Gustavsberg 7454347
Tvättställsblandare, fabrikat Vårgårda, typ Nautic 8220657 214047
Duschhörn 90x90 cm, natur klarglas, fabrikat Noro, typ Ice C 2005 rak, alt. Noro, typ Ice R 2001 rund
Duschblandare krom inkl. blandarfäste, fabrikat Vårgårda typ Nautic 8425428 206304
Duschset med tvålkopp i krom, fabrikat Vårgårda typ Nautic 8218260 103340-00
KÖKRostfri diskbänk, fabrikat Franke H14, 8005635
Diskbänksblandare i krom, med avstängning för diskmaskin, fabrikat Vårgårda, typ Nautic 20409644.
Vattenmätarekonsol
Väggvattenutkastare
MONTERINGSFÄRDIG PLÅTVita eller svarta hängrännor, stuprör, fotplåt, vindskivelister, fönsterbleck och över -bleck , röda eller svarta ränndalsplåtar.
GRUNDMÅLNING UTVÄNDIGTUtvändig träpanel grundmålas en gång med alkydgrund i vit kulör
Övrigt synligt virke grundmålas en gång i vit kulör med undantag för takstolstassar och synlig del av råspontyttertak
Tryckimpregnerat virke samt limträ grundmålas ej
BASTU (om ritning så visar)Bastupanel i gran levereras i grovkapade 2,4 m längder
Isolering till innerväggar
Bastudörr med ram i trä och tonat säkerhetsglas
Lavar av asp eller liknande i fallande längder
Bastuaggregat 6kwh, fabrikat Tylö 9300751, bastusten 9300525
ALTAN (om ritning så visar)Tryckimpregnerat bjälklag i tillkapade längder
28x120 tryckimpregnerat trallgolv i fallande längder
115x115 obehandlade limträstolpar
21x95 tillkapade grundmålade räckesbrädor
BALKARIngår i erforderlig omfattning ovan grund
Scroll to Top