Hus i lösvirke och skoterbod på Gösvägen

Vi har spikat stommen i lösvirke, spikat panel på väggarna innan montering. Montering av väggar och limträbalkar gjordes med lastbilskran. Efter vi fått tätt tak färdigställdes huset utvändigt och fönster monterades. Sedan isolerade vi väggar och tak, spikade panel på vägg och tak samt monterat ventilation. Vi har monterat salning runt fönster med u-list och limfog.

Klicka för att visa större fotografier.