Lösvirkeshus på Harrvägen

Projektet visar ett enkelt och bra sätt att bygga ett hus i lösvirke. Vi spikar väggblocken färdiga på bjälklaget med vindpapp och panel. Sedan ringer vi Tryggs Åkeri AB från Sveg som kommer med lyftkran och vi monterar väggblocken och takstolarna. Monteringen tar cirka en dag att utföra. Se även filmen från monteringen.

Klicka för att visa större fotografier.