Husbygge lösvirke på Harrvägen

Projektet visar ett enkelt och bra sätt att bygga ett hus i lösvirke. Efter grundarbetet spikar vi väggblocken färdiga på bjälklaget med vindpapp och panel. Sedan ringer vi Tryggs Åkeri AB från Sveg som kommer med lyftkran och vi monterar väggblocken och takstolarna. Monteringen tar cirka en dag att utföra. Se även filmen från monteringen.

Klicka för att visa större fotografier. Stega framåt och bakåt med höger respektive vänster piltangenter eller genom att swipa på skärmen.

Rulla till toppen