Husresning Gäddvägen

Resning av husstomme. Takresning. Fönstermontering. Takbygge.

Klicka för att visa större fotografier. Stega framåt och bakåt med höger respektive vänster piltangenter eller genom att swipa på skärmen.

Rulla till toppen