Nybygge hus lösvirke med skoterbod Gösvägen

Chennet Bygg & Kakel har byggt stommen i lösvirke och spikat panel på väggarna innan montering. Montering av väggar och limträbalkar gjordes med lastbilskran. Efter vi fått tätt tak färdigställdes huset utvändigt och fönster monterades. Sedan isolerade vi väggar och tak, spikade panel på vägg och tak samt monterat ventilation. Vi har monterat salning runt fönster med u-list och limfog.

Klicka för att visa större fotografier. Stega framåt och bakåt med höger respektive vänster piltangenter eller genom att swipa på skärmen.

Scroll to Top